biuro@elbet.pl
tel.: 41 394-66-00

Płyty stropowe

Zastosowanie płyt stropowych kanałowych

Płyty stropowe kanałowe wykorzystywane są zarówno w budownictwie uprzemysłowionym jak i tradycyjnym. Z ich udziałem powstają kolejne obiekty handlowe oraz mieszkalne.

Dlaczego płyty stropowe ?

Zaletą stropów z płyt kanałowych jest bez wątpienia:

  • niska cena w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy stropu,
  • łatwy i szybki montaż (również w warunkach zimowych),
  • dobra izolacja akustyczna
  • odporność na korozję odpowiadająca klasom ekspozycji XC1, XC2, XC3 bez dodatkowych zabezpieczeń
  • wymagana odporność ogniowa

Dodatkowym atutem stropów oferowanych przez ELBET jest innowacyjna konstrukcja obrzeży podłużnych płyt, która rozwiązuje problem zarysowań tynku.

Płyty stropowe kanałowe dla budownictwa

Płyty stropowe kanałowe są powszechnie stosowane w tworzeniu projektów architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego.

Realizując hasło PREFABRYKACJA BEZ OGRANICZEŃ stale modernizujemy linie produkcyjne systemu stropowych płyt kanałowych ELBET.

Niewielkie skoki wymiarowe szerokości i rozpiętości, płyty instalacyjne, balkonowe tworzą elastyczny system w niczym nie ograniczający inwencji twórczej architektów.

01_

Wysokości płyt stropowych

02_

W zależności od wielkości obciążenia zewnętrznego oraz rozpiętości produkujemy płyty o wysokościach: 20,0; 22,0; 24,0; 26,5; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0 cm

Dzięki temu zawsze istnieje możliwość ekonomicznego zaprojektowania tarczy stropu.

Rozpiętości płyt prefabrykowanych

03_

Płyty stropowe kanałowe ELBET posiadają rozpiętości od 240 do 780cm ze skokiem co 10cm.

Oparcie płyt kanałowych na podporach

04_Przewidziano oparcie na ścianach:

  • murowanych gr. 24cm – 80mm,
  • z betonu lekkiego lub zwykłego C12/15 – 80mm,
  • z betonu zwykłego klasy wyższej niż C12/15 – 60mm,
  • na belkach stalowych – 40mm.

Na ścianach murowanych oparcie należy realizować poprzez kształtkę wieńcową, wylewaną podkładkę żelbetową lub podkładkę murowaną z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.

Elbet System : Szerokości płyt

05_

ELBET-system jest naprawdę elastyczny. Płyty STANDARD posiadają szerokości od 120 do 240cm ze skokiem co 20cm oraz dodatkowo płyty o szerokości 90 i 150cm.

Pozostałe pola wypełniają płyty uzupełniające, które dzięki modułowi szerokości wynoszącemu zaledwie 1cm pozwalają wypełnić całkowicie tarczę stropu.

Płyta instalacyjna

06_

Przejście przez strop przewodu kominowego, czy szachtu instalacyjnego umożliwia specjalny otwór w płycie kanałowej. Istnieje wiele wariantów płyt instalacyjnych jedno- i wielootworowych, aby nie ograniczać kształtowania funkcji mieszkania.

Płyta z żebrem nośnym

07_

Dzięki możliwości wbudowania żeber nośnych istnieje duża swoboda w rozmieszczaniu obciążeń skupionych od słupów, ścian działowych, itp.

Dowolne kształty płyt08_

Współczesna architektura posługuje się wieloma formami. Płyty stropowe kanałowe ELBET posiadają różnego rodzaju kształty, aby nie zachodziła potrzeba uzupełniania fragmentów rzutu stropem monolitycznym.

Złącze podłużne płyt

09_

Nowoczesne złącze podłużne stropowej płyty kanałowej ELBET pozwala włączyć do współpracy sąsiednie płyty. Dzięki przekrojowi walca naprężenia od sił pionowych przenoszone są na płytę sąsiednią.

Takie rozwiązanie wyeliminowało problem rysowania tynku powodowanego klawiszowaniem płyt.

Wręby złącza przenoszą naprężenia występujące w płaszczyźnie stropu. Zgodnie z obowiązującą normą pozwalają traktować połączenie betonu prefabrykowanego płyty oraz betonu monolitycznego złącza jako konstrukcji zespolonej

Krawędź dolna złącza posiada dwie płaszczyzny tworzące klin dla prawidłowej przyczepności tynku.

Odwodnienie kanałów

10_

Otwór w kanale płyty pozwala na odprowadzenie wody technologicznej oraz kondensatów.

Jak montuje się płyty stropowe kanałowe?

Płyty stropowe kanałowe montuję się za pomocą żurawia wieżowego lub dźwigu kołowego o odpowiednich parametrach technicznych (dostosowanych do ciężaru elementów). Montaż stropu polega na ułożeniu płyt stropowych bezpośrednio na podporach grubości minimum 15 cm.

Płyty stropowe układa się na sucho, bezpośrednio na ścianę, z zastosowaniem ciągłych, elastycznych podkładek dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Produkowane przez Nas płyty stropowe kanałowe posiadają obciążenia charakterystyczne (ponad ciężar własny)

Gdzie otrzymać fachową poradę?

Jeżeli masz pytania dotyczące płyt stropowych skorzystaj z pomocy naszych doradców.

Zobacz nas na facebooku Nasze filmy na youtube


Innowacje

Działamy na rynku od 1979. Stale udoskonalamy technologię produkcji i wprowadzamy innowacje w konstrukcji naszych wyrobów. Nasze nowatorskie rozwiązania znalazły uznanie wśród architektów, konstruktorów budynków.

Dlaczego płyty stropowe kanałowe ?

Prefabrykowanie płyty stropowe kanałowe firmy Elbet Konieczno to ciekawa alternatywa dla stropów, wykorzystywana w budownictwie mieszkaniowym. Zarówno jedno jak i wielorodzinnym.

Stropy kanałowe charakteryzują się niską ceną, szybkością montażu stropu oraz stabilnością konstrukcji. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.