Elbet S.C.
Konieczno 3a, 29-100 Włoszczowa

Płyty korytkowe

Dachowe płyty korytkowe DKZ zamknięte wykorzystywane są w budownictwie, zarówno mieszkaniowym, jak i uprzemysłowionym.

Dlaczego płyty korytkowe są popularne?

Zaletami płyty korytkowej jest z pewnością niewielki ciężar i łatwy montaż oraz możliwość stosowania w rożnych konstrukcjach dachowych, co sprawia że płyta dachowa korytkowa jest powszechnie stosowana w budownictwie oraz wykorzystywana przy tworzeniu projektów architektonicznych.

płyty korytkowe

Klasa betonu C20 / 25
Głębokość oparcia 40 mm
Obciążenie zewnętrzne na 1m2 płyty 2,63 kN
Odporność ogniowa REI 30

Aktualnie produkujemy szeroki asortyment płyt korytkowych DKZ, dostosowany do Twoich potrzeb. Oferujemy płyty o szerokości 60 i 30 cm. Długość płyt uzależniona jest od projektu i potrzeb : 150, 180, 200, 240, 270, 300, 330, 360, dla każdej z szerokości.

Jak montuje się płyty DKZ?

Płyty układa się na uprzednio przygotowanych podporach, z odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie. Mogą one być układane ręcznie lub za pomocą odpowiedniego sprzętu montażowego. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementową.

Gdzie otrzymać fachową rade?

Jeżeli masz pytanie dotyczące płyt korytkowych skorzystaj z pomocy naszych doradców.

biuro@elbet.pl
telefon kontaktowy : 41 394 66 00