Elbet S.C.
Konieczno 3a, 29-100 Włoszczowa

Płyty stropowe kanałowe

Płyty stropowe kanałowe wykorzystywane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Z ich udziałem powstają budynki mieszkalne : jedno i wielorodzinne, oraz obiekty handlowe i przemysłowe.

Dlaczego płyty stropowe ?

Zaletą stropów z płyt kanałowych jest bez wątpienia:

  • niska cena w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy stropu,
  • łatwy i szybki montaż (również w warunkach zimowych),
  • dobra izolacja akustyczna
  • płyty odpowiadają klasom ekspozycji XC1, XC2, XC3
  • wymagana odporność ogniowa REI60 oraz REI120

Dodatkowym atutem stropów oferowanych przez ELBET jest innowacyjna konstrukcja obrzeży podłużnych płyt, która minimalizuje problem zarysowań tynku.

Płyty stropowe kanałowe dla budownictwa

Płyty stropowe kanałowe są powszechnie stosowane w tworzeniu projektów architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego. Po pierwsze, realizując hasło PREFABRYKACJA BEZ OGRANICZEŃ stale modernizujemy linie produkcyjne systemu stropowych płyt kanałowych ELBET.

Po drugie niewielkie skoki wymiarowe szerokości i rozpiętości, płyty instalacyjne, balkonowe tworzą elastyczny system w niczym nie ograniczający inwencji twórczej architektów.

płyty stropowe kanałowe

 

Wysokości płyt stropowych

płyty kanałowe

W zależności od wielkości obciążenia zewnętrznego oraz rozpiętości produkujemy płyty o wysokościach: 22.0, 24.0, 26.5, 28.0 cm. Dzięki temu zawsze istnieje możliwość ekonomicznego zaprojektowania tarczy stropu.

Rozpiętości płyt prefabrykowanych

Płyty stropowe kanałowe ELBET posiadają rozpiętości od 180 do 820 cm ze skokiem co 1 cm.

rozpiętość płyt stropowych

Oparcie płyt kanałowych na podporach

oparcie płyt kanałowych

Przewidziano oparcie na ścianach:

  • murowanych grubości 24 cm – 80 mm,
  • z betonu lekkiego lub zwykłego C12/15 – 80 mm,
  • z betonu zwykłego klasy wyższej niż C12/15 – 60 mm,
  • na belkach stalowych – 40 mm.

Na ścianach murowanych oparcie można realizować bezpośrednio na ścianach, poprzez kształtkę wieńcową, wylewaną podkładkę żelbetową lub 2 warstwy cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.

Elbet System : Szerokości płyt

szerokość płyt stropowych

ELBET-system jest naprawdę elastyczny. Płyty STANDARD posiadają szerokości od 90 do 240 cm ze skokiem co 20 cm oraz dodatkowo płyty o szerokości 90 i 150 cm.

Płyta instalacyjna

płyta stropowa instalacyjna

Przejście przez strop przewodu kominowego, czy szachtu instalacyjnego umożliwia specjalny otwór w płycie kanałowej. Istnieje wiele wariantów płyt instalacyjnych jedno- i wielootworowych, aby nie ograniczać kształtowania funkcji mieszkania.

Płyta z żebrem nośnym

płyta stropowa z żebrem nośnym

Dzięki możliwości wbudowania żeber nośnych istnieje duża swoboda w rozmieszczaniu obciążeń skupionych od słupów, ścian działowych, itp.

Dowolne kształty płyt

dowolny kształt płyty stropowej

Współczesna architektura posługuje się wieloma formami. Płyty stropowe kanałowe ELBET posiadają różnego rodzaju kształty, aby nie zachodziła potrzeba uzupełniania fragmentów rzutu stropem monolitycznym.

Złącze podłużne płyt

złącze podłużne płyt kanałowych

Nowoczesne złącze podłużne stropowej płyty kanałowej ELBET pozwala włączyć do współpracy sąsiednie płyty. Dzięki przekrojowi walca naprężenia od sił pionowych przenoszone są na płytę sąsiednią.

Takie rozwiązanie zminimalizowało problem rysowania tynku powodowanego klawiszowaniem płyt.

Wręby złącza przenoszą naprężenia występujące w płaszczyźnie stropu. Zgodnie z obowiązującą normą pozwalają traktować połączenie betonu prefabrykowanego płyty oraz betonu monolitycznego złącza jako konstrukcji zespolonej

Krawędź dolna złącza posiada dwie płaszczyzny tworzące klin dla prawidłowej przyczepności tynku.

Odwodnienie kanałów

odwodnienie płyty kanałowej

Istnieje możliwość wykonania otworów w kanałach płyt, pozwalających na odprowadzenie wody technologicznej oraz kondensatów.

Jak montuje się płyty stropowe kanałowe?

Płyty stropowe kanałowe montuję się za pomocą żurawia wieżowego lub dźwigu kołowego o odpowiednich parametrach technicznych (dostosowanych do ciężaru elementów). Montaż stropu polega na ułożeniu płyt stropowych bezpośrednio na podporach grubości minimum 15 cm.

Płyty stropowe układa się na sucho, bezpośrednio na ścianę, z zastosowaniem ciągłych, elastycznych podkładek dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Produkowane przez Nas płyty stropowe kanałowe posiadają obciążenia charakterystyczne (ponad ciężar własny). Dodatkowo w ofercie posiadamy płyty stropowe typu filigran. Sprawdź równice i wybierz rozwiązanie dla siebie.

Gdzie otrzymać fachową poradę?

Jeżeli masz pytania dotyczące płyt stropowych skorzystaj z pomocy naszych doradców.

biuro@elbet.pl
telefon kontaktowy : 41 394 66 00