Elbet S.C.
Konieczno 3a, 29-100 Włoszczowa

Praca

Szukasz pracy ? Wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na rekrutacja@elbet.pl

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbet s.c. z siedzibą w Koniecznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych kandydata jest Elbet s.c. Konieczno 3a, 29-100 Włoszczowa. Dane gromadzone są dla potrzeb rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.